Adéla Jelínková

Master's thesis

Analýza online komunikace Českých center a návrh nové strategie online komunikace

Online Communication Analysis of the Czech Centres and Proposal for a New Online Communication Strategy
Abstract:
Diplomová práce na téma Analýza online komunikace Českých center a návrh její nové strategie v teoretické části představuje specifika marketingu a komunikace na internetu, nejčastěji využívané kanály a trendy jejich užití. Popisuje rovněž vybrané aspekty kulturní diplomacie a objasňuje činnost a poslání Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí. Praktická část zahrnuje analýzu …more
Abstract:
The diploma thesis aims to analyze the online communication of the Czech Centres and propose a new strategy of its online communications. The theoretical part is focused on the usage of different internet marketing techniques, popular online communication channels and new trends in this field. Principles of cultural diplomacy are explained briefly to reveal the background and the mission of the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2014
  • Supervisor: Markéta Kubálková
  • Reader: Ivana Topolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39589