Adéla Jelínková

Master's thesis

Analýza online komunikace Českých center a návrh nové strategie online komunikace

Online Communication Analysis of the Czech Centres and Proposal for a New Online Communication Strategy
Anotácia:
Diplomová práce na téma Analýza online komunikace Českých center a návrh její nové strategie v teoretické části představuje specifika marketingu a komunikace na internetu, nejčastěji využívané kanály a trendy jejich užití. Popisuje rovněž vybrané aspekty kulturní diplomacie a objasňuje činnost a poslání Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí. Praktická část zahrnuje analýzu …viac
Abstract:
The diploma thesis aims to analyze the online communication of the Czech Centres and propose a new strategy of its online communications. The theoretical part is focused on the usage of different internet marketing techniques, popular online communication channels and new trends in this field. Principles of cultural diplomacy are explained briefly to reveal the background and the mission of the Czech …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedúci: Markéta Kubálková
  • Oponent: Ivana Topolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39589