Radoslav Gasper

Master's thesis

Migrácia do krajín Vyšehradskej štvorky

Migrace do zemí Visegrádské čtyřky
Anotácia:
V diplomové práci zkoumám hlavní determinanty, pro které se migranti ze zemí mimo Evropské unie rozhodnou migrovat do zemí Visegrádské čtyřky. Hypotéza je stanovena následovně: Imigranti ze zemí mimo Evropskou unii migrují do zemí V4 zejména z důvodu vyšší životní úrovně. Daná hypotéza byla testována za použití panelových dat pomocí 2 regresních analýz. Životní úroveň v prvním modelu představuje Index …viac
Abstract:
This diploma thesis examines the main determinants for which migrants from countries outside the European Union decide to migrate to the V4 countries. The hypothesis is set as follows: Immigrants from countries outside the European Union migrate to the V4 countries mainly due to a higher standard of living. The hypothesis was tested using panel data using 2 regression analyses. The standard of living …viac
Abstract:
V diplomovej práci skúmam hlavné determinanty, pre ktoré sa migranti z krajín mimo Európskej únie rozhodnú migrovať do krajín Vyšehradskej štvorky. Hypotéza je stanovená nasledovne: Imigranti z krajín mimo Európskej únie migrujú do krajín V4 najmä z dôvodu vyššej životnej úrovne. Daná hypotéza bola testovaná za použitia panelových dát pomocou 2 regresných analýz. Životnú úroveň v prvom modeli predstavuje …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedúci: Vojtěch Kotrba
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79061

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza