Bc. Ludmila Jansová

Bakalářská práce

Domácí ošetřovatelská péče u poúrazových stavů se zaměřením na psychiku a komunikaci

Post- traumatic home care, focused on psychology and communication
Anotace:
Úvod. Ústavní péče o poúrazové klienty není jedinou variantou jejich následného ošetřování. Zejména starší klienti, kteří takto bývají dlouhodobě hospitalizováni ocení možnosti domácí péče i v péči o poúrazový stav. Nedílnou součástí této péče je empatická komunikace s klientem, zaměřující se na pochopení jeho pocitů z nich vyplývajících potřeb. Pokud nedojde k tomuto pochopení, vyvstávají mezi sestrami …více
Abstract:
Background. Institutional care in not the only option for nursing the post-traumatic patients. Especially elderly patients, who mostly are, after an injury, hospitalised in longer terms, appreciate the possibilities of post-traumatic home-care. Great part of this care compounds of empathic communication with the client, focusing on understanding client’s opinions, feelings and needs, as when the understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jana Severová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta