Bc. Ludmila Jansová

Bachelor's thesis

Domácí ošetřovatelská péče u poúrazových stavů se zaměřením na psychiku a komunikaci

Post- traumatic home care, focused on psychology and communication
Abstract:
Úvod. Ústavní péče o poúrazové klienty není jedinou variantou jejich následného ošetřování. Zejména starší klienti, kteří takto bývají dlouhodobě hospitalizováni ocení možnosti domácí péče i v péči o poúrazový stav. Nedílnou součástí této péče je empatická komunikace s klientem, zaměřující se na pochopení jeho pocitů z nich vyplývajících potřeb. Pokud nedojde k tomuto pochopení, vyvstávají mezi sestrami …more
Abstract:
Background. Institutional care in not the only option for nursing the post-traumatic patients. Especially elderly patients, who mostly are, after an injury, hospitalised in longer terms, appreciate the possibilities of post-traumatic home-care. Great part of this care compounds of empathic communication with the client, focusing on understanding client’s opinions, feelings and needs, as when the understanding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Jana Severová, CSc.
  • Reader: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta