Bc. Jiří Svoboda

Diplomová práce

Vnitřní kontrolní systém z pohledu účetnictví u cestovní agentury

Internal control system in terms of accounting of the travel agency
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou a zavedením vnitřního kontrolního systému a tvorbou směrnic v cestovní agentuře z pohledu účetního. Pravidla a postupy ve firmě, pokud nejsou zpracovány písemně a sděleny pracovníkům, nemají kontinuitu a nezavedou pořádek, zvýšení pracovní kázně a stanovení povinností jednotlivých pracovišť. Jejich zavedením se zamezí případným nedorozuměním.
Abstract:
This work deals with creating and implementing the internal control system and the development of guidelines in a travel agency in terms of accounting. The rules and procedures in the company, if rules are not handled in writing and communicated to the employees, than do not have the continuity and introduce order, increasing labor discipline and determination obligations of individual workplaces. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kříž
  • Oponent: Mgr. Miroslav Chochola, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting