Bc. Klára Blahová

Bakalářská práce

Du réalisme au naturalisme, transformation des héroines littéraires

From realism to naturalism, the transformation of female hero in literature
Abstract:
Bachelor thesis "Du réalisme au naturalisme, transformation des héroines littéraires" deals with description and comparison of female heroes in periods of realism and naturalism. The emphasis is put on the aspects which influence their lifes.
Abstract:
Bakalářská práce "Du réalisme au naturalisme, transformation des héroines littéraires" se zabývá charakteristikou a srovnáním literárních hrdinek z období realismu a naturalismu. Důraz je kladen na aspekty ovlivňující jejich životní osudy.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Miroslava Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta