RNDr. Adam Růžička, Ph.D.

Bakalářská práce

Mýtné a časový poplatek v tranzitní dopravě (ČR, Rakousko, Itálie)

Highway Tolls and Fees in Transit Traffic (Czech Republic, Austria, Italy)
Anotace:
Tato bakalářská práce mapuje právní režimy zpoplatnění užívání dálnic, rychlostních silnic a dalších vybraných komunikací a porovnává jejich konkrétní podobu mezi Českou republikou, Rakouskem a Itálií. Analýza právního stavu této oblasti je založena na využití tuzemské, rakouské a italské právní úpravy a také společné právní úpravy Evropské unie (EU). Práce je rozdělena na dva oddíly. V první části …více
Abstract:
This bachelor thesis addresses and compares the legal aspects of the highway and road tolls and fees in the Czech Republic, Austria and Italy. The analysis is based on the existing and applicable national legislation of the individual countries as well as on the related common regulations of the European Union. The thesis consists of two parts. The introduction part offers the general reasoning behind …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.