Mgr. Kristýna Řičánková

Diplomová práce

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Illegal Acts
Anotace:
Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá sociální deviací, protiprávním jednáním a pojmy s těmito jevy souvisejícími. V části praktické je následně tato teoretická část aplikována na konkrétní případy sociálních deviace, v mém případě na komerční sexuální násilí na dětech, které je rozebíráno s ohledem na jeho tři druhy a to konkrétně dětské prostituce, dětské pornografie a obchodu s dětmi …více
Abstract:
This thesis is in the first teoretical part focuses on social deviation, lawless behaviour and terms which are connected to these phenomenons. In the second practila part is the teoretical one applies to conrete cases of social deviation, in this case commercial sexual abuse of children in three parts, child prostitution, child pornohraphy and trafficking of children. In the last part there is show …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta