Bc. Markéta Holá Linková

Diplomová práce

Marketingová komunikace podnikových informačních systémů poskytovaných formou Software as a Service

The Marketing Communication of Enterprise Information Systems
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu marketingové komunikace na B2B trzích, konkrétně oboru podnikových informačních systémů. Jsou popsána specifika tohoto trhu a jeho kon-kurenční prostředí. Práce se pak zaměřuje konkrétněji na problematiku poskytování ekono-mických informačních systémů a systémů pro řízení vztahů se zákazníky formou online řešení neboli "software jako služba" (SaaS). Na základě teoretických …více
Abstract:
This thesis investigates marketing communication in B2B markets, specifically the area of information systems. The specifics of this market segment and its competitive environment were described and the problematics of economic information systems and customer ma-nagement systems delivery were further investigated, main focus being online solutions, also referred to as "Software as a Service" (SaaS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holá Linková, Markéta. Marketingová komunikace podnikových informačních systémů poskytovaných formou Software as a Service. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe