Lucie PETERKOVÁ

Bakalářská práce

LGBT movements in the US

LGBT tourism in Miami

LGBT movements in the US: LGBT tourism in Miami
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of LGBT movements, with an emphasis on the field of tourism. It is divided in two major parts, theoretical and empirical one. The theoretical part provides introduction of the LGBT terminology, points out the importance of gender identity, describes the main LGBT movements in the US and undertakes the area of LGBT tourism. There was conducted a field research …více
Abstract:
Bakalářská práce rozpracovává problematiku LGBT hnutí s důrazem na oblast turismu. Je rozdělena na dvě stěžejní části, a to část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s LGBT terminologií, vyzdvihuje důležitost genderové identity, popisuje hlavní LGBT hnutí v USA a krátce pojednává o LGBT turismu. Praktická část práce je založena na terénním výzkumu uskutečněném v Miami, které patří k …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jana Kašparová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETERKOVÁ, Lucie. LGBT movements in the US. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia