Mgr. Tereza Jakubcová

Bakalářská práce

Dodržování zásad hlasové hygieny u hlasových profesionálů

Adherence to the principles of vocal hygiene by vocal professionals
Anotace:
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Jejím hlavním cílem je analýza dodržování zásad hlasové hygieny u hlasových profesionálů. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly. První se zabývá anatomií a fyziologií hlasového ústrojí, poruchami hlasu a faktory působícími na kvalitu hlasu. Druhá kapitola vymezuje hlasové profesionály, dále se zabývá obecnými zásadami hlasové hygieny a významem dodržování …více
Abstract:
This bachelor thesis has theoretical – empirical character. Its main aim is the analysis of the adherence to the principles of vocal hygiene by vocal professionals. The theoretical part constitutes two chapters. The first chapter deals with anatomy and physiology of voice, vocal disorders and factors which influence on quality of voice. The second chapter specifies vocal professionals, further it deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta