Theses 

Analýza marketingového mixu - případová studie – Zdeněk Kuneš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Zdeněk Kuneš

Bakalářská práce

Analýza marketingového mixu - případová studie

Analysis of the Marketing Mix - Case Study

Anotace: KUNEŠ, Zdeněk. Analýza marketingového mixu – případová studie. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. Celkový počet stran 88. Předmětem bakalářské práce je analýza marketingového mixu čtyřhvězdičkového boutique hotelu Friday v centru Prahy. Hotel nabízí ubytování především zahraničním zákazníkům v moderně vybavených a stále inovovaných pokojích a poskytuje další služby. Bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první teoretické části jsou vymezeny výchozí poznatky a pojmy o analýze PEST s jejími variantami, poznatky o vnitřním a vnějším prostředí podniku, o analýze SWOT a o marketingovém mixu. Druhá analytická část práce se soustřeďuje na vnitřní a vnější prostředí konkrétního hotelu prostřednictvím analýzy PEST, zkoumá všechny prvky marketingového mixu a srovnává vybavení hotelu a dosahované ceny s konkurenčními hotely v centru Prahy. V rámci zkoumání marketingového mixu je provedena kvalitativní a kvantitativní SWOT analýza hotelu. Ve třetí návrhové části práce podává návrhy a doporučení na zlepšení některých prvků marketingového mixu, na zvýšení konkurenceschopnosti hotelu a posílení jeho pozice na trhu, na udržení a možné zvýšení cen poskytovaných služeb a tím na zvýšení efektivnosti hotelu.

Abstract: KUNEŠ, Zdeněk. Analysis of the Marketing Mix – Case Study. [Bachelor´s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: 2017. Pages 88. The subject of this bachelor´s dissertation is the analysis of the marketing mix of a four-star boutique hotel Friday in the centre of Prague. The hotel offers accommodation and services especially to foreign clients in its modern furnished and constantly renovated rooms. The bachelor´s dissertation consists of three parts. The first theoretical part defines initial findings and terms concerning PEST analysis and its alternatives, findings about company environment, SWOT analysis and marketing mix. The second analytical part of the bachelor´s dissertation concentrates on both the internal and the external environment of the particular hotel by means of PEST analysis. The analytical part examines all the elements of the marketing mix and compares the hotel equipment and prices with the competitive hotels in the centre of Prague. The quantitative and qualitative SWOT analysis has been made as a part of the research of marketing mix. The third recommending part of the bachelor´s dissertation puts forward suggestions and recommendations for improvement of some elements of the marketing mix, proposals and recommendations for increasing the competitiveness of the hotel and strengthening its position at the market as well as for keeping and possibly increasing the prices of provided services and thereby for enhancing the efficiency of the hotel.

Klíčová slova: Klíčová slova, cena, konkurence, marketingový mix, PEST analýza, prostředí, reklama, segmentace, SWOT analýza. Key words, competition, environment, marketing mix, PEST analysis, price, promotion, segmentation, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eliška Smotlachová
  • Oponent: Ing. Robin Koklar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:45, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz