Mgr. Alice Vejrostová

Bakalářská práce

Souvislost mezi rodičovským konfliktem a romantickými vztahy v pozdní adolescenci: strach z intimity a osamělost

The relationship between parental conflict and romantic relationships in late adolescence: the fear of intimacy and loneliness
Anotace:
Tato práce se zabývá souvislostmi mezi vnímaným rodičovským konfliktem a strachem z intimity a osamělosti u osumnáctiletých a devatenáctiletých adolescentů. Dále se práce věnuje souvislostem mezi vnímaným rodičvským konfliktem a kvalitou vztahu mezi rodiči a dětmi. V teoretické části je nejprve vymezena problematika rodičovského konfliktu z perspektivy tří základních teoretických konceptů – kognitivně …více
Abstract:
The thesis deals with the relations between perceived interparental conflict and fear of intimacy and loneliness of children at the age of 18 and 19. It also deals with the relations between perceived interparental conflict and the quality of relationship with parents. In the theoretical part, perceived interparental conflict was identified from the perspective of three basic theoretical concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Richard Pavelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií