Bc. Klára Přikrylová

Diplomová práce

Metody výuky násobení na základní škole praktické

Teaching methods of multiplication on primary school for pupils with mild intellectual disability
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodami, které užívají učitelé základních škol praktických při výuce násobení, přičemž je kladen důraz na pochopení operace. Cílem práce je vytvoření souboru námětů a pomůcek k výuce násobení, které by mohli využít také učitelé v běžných základních školách vzdělávajících integrované žáky. Práce se skládá ze čtyř kapitol, tři jsou teoretické a jedna praktická. V teoretické …více
Abstract:
The diploma thesis deals with teaching methods of multiplication on primary school for pupils with mild intellectual disability with accent understanding of the operation. The main aim is to create a set of ideas and tools for teaching multiplication, which could also be used by teachers in schools educating integrated pupils.The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta