MgA. Leoš Černý

Bakalářská práce

Antonín Dvořák - Smyčcový kvartet G dur, op. 106

Antonín Dvořák String Quartet No. 13 in G major, Op. 106
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Antonín Dvořák smyčcový kvartet G dur, č. 13, op. 106“, pojednává o třináctém dílu tohoto druhu skladatele, v níž se snažím pomocí hudební analýzy a historickokulturních souvislostí zhodnotit skladbu, která je zajímavým prolnutím tendencí amerického období s obdobím po návratu do Čech
Abstract:
Annotation The diploma thesis "Antonín Dvořák String Quartet No. 13 in G major, op. 106" deals with 13th string quartet by Antonín Dvořák. This thesis tries to evaluate this work through musical analysis and historical-cultural connections. The piece String Quartet No. 13 is an interesting blend of tendencies of the American period with the period after composer´s return from America.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Adolf Sýkora
  • Oponent: Miloš Vacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/gyifz/