Bc. Kristián BÍLEK

Diplomová práce

Krizový intervent Policie České republiky v systému psychologické pomoci obětem trestné činnosti a obětem mimořádných událostí

Police of the Czech republic crisis intervention team member in the system of psychological support provided to victims of crime and extraordinary events
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na osobu krizového interventa Policie ČR v systému psychologické pomoci obětem trestné činnosti a obětem mimořádných událostí. V úvodní kapitole teoretické části práce je vymezen systém psychologické pomoci obětem trestné činnosti a obětem mimořádných událostí Policie ČR, je zde popsán jeho vývoj, vznik a také legislativní ukotvení. V dalších podkapitolách je vysvětlena …více
Abstract:
The present master´s thesis focuses on the personality of crisis intervention team members in the Police of the Czech Republic in the system of psychological support provided to victims of crime and extraordinary events. The initial chapter of the theoretical part delimits and discusses the system of psychological support for victims of crime and extraordinary events run by the Police of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Přemysl Mikoláš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLEK, Kristián. Krizový intervent Policie České republiky v systému psychologické pomoci obětem trestné činnosti a obětem mimořádných událostí. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta