Theses 

Integration of Minorities into the National Hockey League – Mgr. et Mgr. Jan Eichler

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Mgr. et Mgr. Jan Eichler

Bakalářská práce

Integration of Minorities into the National Hockey League

Integration of Minorities into the National Hockey League

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá integrací minorit do nejslavnější hokejové ligy světa, severoamerické NHL. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat důvody, proč mají zástupci minorit v NHL nižší zastoupení, než je jejich skutečný potenciál. Dále tato práce zkoumá, zda se stereotypy spojené s integrací minoritních sportovců opakují a poukazuje na rasistické a diskriminační praktiky, kterým jsou zástupci minorit vystaveni. Práce také zkoumá, jestli se role a pozice minoritních hokejistů v NHL zlepšila. V práci jsou nejprve uvedeny a definovány sociální koncepty spojené s integrací jako rasa, etnicita, minoritní skupina či diskriminace. Práce dále rozebírá, jak tyto koncepty ovlivňují vnímání minoritních sportovců v oblasti sportu. Hlavní část práce se zabývá nejvýznamněji zastoupenými minoritami v NHL – jednotlivé kapitoly pojednávají o hráčích tmavé pleti, původních obyvatelích Severní Ameriky a frankofonních Kanaďanech. Zatímco kapitoly o hokejistech tmavé pleti a původních obyvatelích Severní Ameriky pojednávají o rasové identitě a problémech s tím spojených, kapitola o frankofonních Kanaďanech analyzuje vnitřní rozbroje mezi anglofonní a frankofonní Kanadou. Práce zkoumá, jak se etnické rozdíly mezi těmito dvěma skupinami odráží na zastoupení frankofonní, menšinové, skupiny na soupiskách týmů hrajících NHL, obzvláště pak týmů sídlících v anglofonní části Kanady. Práce se závěrem snaží najít podobnosti a rozdíly mezi integracemi jednotlivých minoritních skupin, na které je tato práce zaměřena.

Abstract: This bachelor thesis deals with the integration of minorities into the ice hockey’s premier league, the National Hockey League. The main aim of the thesis is to analyze reasons why minority hockey players are underrepresented in the National Hockey League. The thesis also explores whether there exist recurrent stereotypes attached to minority athletes’ integration into the National Hockey League and points out racist and discriminatory practices minority ice hockey players are subjected to. Finally, the thesis examines the development of minority ice hockey players’ position and role in the National Hockey League. Firstly, the social concepts related to the topic of integration such as race, ethnicity, minority group and discrimination are introduced. The thesis then discusses how these social concepts contribute to the general perception of minority athletes’ in the realm of sports. The main body of the thesis is concerned with the most significant minorities represented in the National Hockey League – respective chapters deal with black, First Nations and French Canadian players. Whereas the chapters concerned with the integration of black and First Nations players are based on racial identity and problems connected with it, the chapter concerned with the integration of French Canadians provides an analysis of ethnic struggles and how a relationship between English and French Canadians influences the representation of the latter in the National Hockey League, especially on rosters of the teams located in English Canada. The differences and similarities between the integration of individual minority groups discussed in the thesis are then compared and contrasted.

Keywords: minority, minorita, integration, integrace, NHL, black athletes, černošští sportovci, First Nations, původní obyvatelé, French Canadians, frankofonní Kanaďané, stereotype, stereotyp, discrimination, diskriminace, race, rasa, ethnicity, etnicita

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Beneš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 13:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz