Bc. Adam Dobiáš

Master's thesis

PredictSNP onco: server pro automatickou analýzu mutací přispívajících k rozvoji rakoviny

PredictSNP onco: web server for automatic analysis of oncology-based mutations
Abstract:
Rakovina popisuje rozsáhlou skupinu onemocnění způsobených poškozením DNA a narušením buněčné regulace. Je jednou z hlavních příčin smrti ve světe. Tradičná léčba je často neefektivní a způsobuje mnoho nepříznivých vedlejších účinků. Je tedy potřeba personalizované onkologie, která léčí chorobu analýzou mutací konkrétního pacienta a přizpůsobuje léčbu výhradně jeho potřebám. Multidisciplinární komise …more
Abstract:
Cancer describes a broad range of diseases that are caused by DNA damage and disrupted cell regulation and is one of the leading causes of death globally. Traditional treatment is often ineffective and causing a lot of adverse effects. Therefore, there is need for personalized oncology which tackles the disease by analyzing the mutations of a particular patient and tailoring the treatment to his exclusive …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2021
  • Supervisor: Mgr. David Bednář, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta