Mgr. Hana Adameová

Diplomová práce

Subjective Perception of Transition to Adulthood Among Emerging Adults in the Czech Republic and Portugal

Subjective Perception of Transition to Adulthood Among Emerging Adults in the Czech Republic and Portugal
Anotace:
Hlavní myšlenkou této práce je objasnit kulturní rozdíly mezi lidmi ve věku vynořující se dospělosti v individualistických a v kolektivistických zemích. Konkrétně se práce zaměřuje na kulturní pojetí přechodu do dospělosti u 167 českých a 151 portugalských respondentů ve věku vynořující se dospělosti. Dále je rozebráno individuální vnímaní období přechodu do dospělosti a rovněž kritéria dospělosti …více
Abstract:
The central idea of this thesis is to explore cultural differences between emerging adults in individualistic and collectivistic countries. In particular, the study focuses on cultural conceptions of transition to adulthood among 167 Czech and 151 Portuguese emerging adults. Individual perception of transitional period as well as criteria of adulthood were further discussed. The theoretical chapters …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Maarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma