Maria ZUEVA

Bakalářská práce

Krym z perspektivy politické geografie

Crimea in perspective of political geography
Anotace:
V mezinárodních reáliích se malé etnické konflikty často stávají příčinou větších politických konfliktů. Krym je příkladem takového konfliktu, a zahrnuje nejenom etnické, ale i politické a ekonomické prvky. V první polovině práce se popisuje politicko-geografické charakteristiky krymského poloostrova. V době ruského impéria krymský poloostrov byl strategicky důležitým územím, kde se střetávaly zájmy …více
Abstract:
In international realities small ethnic conflicts often appeare to be a major cause of larger political conflicts. Crimea is an example of such a conflict, which embraces not only ethnic, but even political and economic elements. The first half of the work describes the political-geographical characteristics of the Crimean peninsula.The Crimean peninsula was at the time of the Russian Empire, the strategically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZUEVA, Maria. Krym z perspektivy politické geografie. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a východoevropská studia

Práce na příbuzné téma