Theses 

Problematika nezaměstnanosti věkové skupiny nad 50 let – Nela RŮŽIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nela RŮŽIČKOVÁ

Diplomová práce

Problematika nezaměstnanosti věkové skupiny nad 50 let

Unemloyment of over 50 years age group

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnaných osob starších padesáti let. Rozdělena je na část teoretickou a empirickou. V teoretické části specifikujeme významy základních pojmů dané problematiky, v empirické části věnujeme pozornost analýze nezaměstnaných osob věku nad 50 let. Cílem práce je zjištění, nakolik nezaměstnanost ovlivňuje postoje a sociální jistoty osob starších 50 let oproti populaci nezaměstnaných věkové kategorie 35 - 49 let. Za základ kvantitativního výzkumu jsme zvolili dotazníkové šetření, kterému se podrobili nezaměstnané osoby úřadů práce ve městech Slaný, Mělník, Kadaň a Žatec. Závěr práce předkládá konkrétní doporučení pro praxi sociálních a speciálně pedagogických institucí a dalších pomáhajících profesí.

Abstract: The diploma thesis deals with the problems of unemployed people aged 50 and older. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. We specify the meanings of basic terms in the theoretical part and we pay attention to the analysis of unemployed people over the age of 50 in the empirical part. The aim of the thesis is to determine effects of unemployment on attitudes and livelihood of people over the age of 50 and comparison to the unemployed population at age 35-49 years. We chose survey as the base of our quantitative research. This survey underwent unemployed people from the Job centres in Slany, Melnik, Kadan and Zatec. The conclusion of the diploma thesis presents specific recommendation for practice of social and special educational institutions and other helping professions.

Klíčová slova: nezaměstnanost, nezaměstnané osoby nad 50 let, trh práce, nezaměstnanost a zdraví, úřady práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D. MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=170859 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Nela. Problematika nezaměstnanosti věkové skupiny nad 50 let. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz