Bc. Patrik Polák

Master's thesis

Analýza mechanismů rezistence kmenů S. aureus k polyvalentním fágům s využitím transpozonové mutageneze

Analysis of resistance mechanisms of S. aureus strains to polyvalent phages using transposon mutagenesis
Abstract:
Staphylococcus aureus is an important human pathogen, that can cause serious diseases. Nowadays, their treatment is complicated by high incidence of strains resistant to broad spectrum of antibiotics. Therefore, alternative methods of treatment of bacterial infections are investigated. These also include the phage therapy. Although it has been successfully used for almost 100 years, this therapy has …viac
Abstract:
Staphylococcus aureus je významný lidský patogen, který může způsobovat vážná onemocnění. V současnosti je jejich léčba komplikovaná vysokým výskytem kmenů rezistentním k široké škále antibiotik. Proto jsou zkoumány alternativní způsoby léčby bakteriálních infekcí, kterou je i fágová terapie. Přestože byla úspěšně používaná již téměř 100 let, má tato léčba své nedostatky. Jednou z nich je rezistence …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta