Bc. Aleš Lanc

Diplomová práce

Analýza vibrací převodovek

Vibration analysis
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh metodiky sledování technického stavu převodovky NORD 9092.1 a elektromotoru Siemens 160 kW, které pohánějí míchadlo v nádobě. Pro zjištění aktuálního stavu převodovky a elektromotoru je použita diagnostická metoda - měření vibrací. Jde o bezdemontážní diagnostickou metodu. Důležité je provést analýzu měřeného objektu a správně určit měřená místa pro získání dostatečného …více
Abstract:
This thesis focuses on the design methodology for monitoring the technical condition NORD Gear 9092.1 and Siemens 160 kW electric motor that drive the agitator in the tank. To determine the current status of the electric motor and gearbox is used diagnostic method - measuring vibration. It is a non-invasive diagnostic method. It is important to analyze the measured object and identify areas measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kukla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lanc, Aleš. Analýza vibrací převodovek. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera