Daniel ŠMIDÁK

Bakalářská práce

Communication strategies in serious press and tabloids articles

Komunikační strategie v článcích seriózního tisku a bulváru
Abstract:
The thesis deals with the analysis and comparison of online, written articles from four different sources, of which two fall in the category of serious papers and the other two are tabloids. The chosen articles discuss a similar topic; therefore, the comparison of them is possible and relevant. The fundamental idea is to spot, mention, and explain the differences that are present in the corpus, as …více
Abstract:
Bakalářská práce se bude zabývat analýzou a následným srovnáváním internetových článků. Jedná se o internetové články ze čtyř různých zdrojů, z nichž první polovinu sestavuje bulvární tisk a druhou polovinu tisk seriózní. Vybrané články diskutují o podobném tématu, což umožňuje jejich porovnání. Hlavním cílem práce je zpozorovat, zmínit a vysvětlit rozdíly nacházející se v korpusu, stejně jako hledat …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMIDÁK, Daniel. Communication strategies in serious press and tabloids articles. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta