Bc. Martina Hotárková

Diplomová práce

Verifikace analýz starobylé DNA detekcí humánní DNA ve zvířecích kostech

Verification of ancient DNA analysis using detection of human markers in animal bones
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a ověřit metodu, která by umožnila detekci nespecifické kontaminace na archeologických nalezištích. Byly analyzovány zvířecí kosti nalezené v blízkosti lidských ostatků a byla u nich detekována lidská DNA. K tomuto účelu byla využita metoda kvantitativní PCR s použitím barviva SYBR Green.
Abstract:
The aim of this thesis was to design and verify a method which could detect non-specific contamination of archaeological sites. Animal bones, found nearby human remains, were analysed and they were tested for presence of human DNA. For this purpose, the method of quantitative PCR with SYBR Green dye was used.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta