Kateřina Bílková

Bakalářská práce

Indikace a frekvence císařského řezu v posledních 5 letech

Indication and Frequency of Caesarean Section during the Last Five Years
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá indikacemi a frekvencí císařského řezu v posledních pěti letech (2017-2021). Práce je rozčleněna na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána historie císařského řezu, metody jeho provedení, anestezie a komplikace, které mohou nastat u této porodnické operace. Důležitou součástí teoretické části je také kapitola, která se zabývá rolí porodní …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with indications and frequency of caesarean section in the last five years (2017-2021). The work is divided into two parts a theoretical part and practical part. The theoretical part describes the history of caesarena section, methods of its implementation, anesthesia and complications that may occur in this obstetric operation. An important part of the theoretical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bílková, Kateřina. Indikace a frekvence císařského řezu v posledních 5 letech. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka