Mgr. Kateřina Pospíšilová, DiS.

Diplomová práce

Životní spokojenost, depresivita, subjektivně vnímaná zátěž nemoci a copingové strategie u rodičů diabetických dětí

Life satisfaction, depressivity, subjective stress of illness and coping strategies in parents of diabetic children
Anotace:
Diplomová práce zkoumá vzájemné korelace mezi životní spokojeností, depresivitou, copingovými strategiemi a subjektivně vnímanou zátěží diabetu (u dítěte) ve výzkumném souboru rodičů diabetických dětí. Druhým cílem bylo srovnat zjištěné proměnné s kontrolní skupinou rodičů zdravých dětí. Posledním cílem bylo nalézt konkrétní zátěžové, ale i protektivní faktory, spojené se specifickou péčí o diabetické …více
Abstract:
The thesis examines the correlations among life satisfaction, depressivity, coping strategies and subjectively perceived challenges of parents of diabetic children. The second aim was to compare observed variables with a group of parents of healthy children. The final goal was to locate the specific stress factors, as well as protective factors associated with care for diabetic children. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Synková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta