Pavel Mrva

Bakalářská práce

After the Plague: Society in Selected Post-Apocalyptic Novels

After the Plague: Society in Selected Post-Apocalyptic Novels
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá společnost ve čtyřech zvolených literárních dílech postapokalyptické beletrie: The Scarlet Plague (Rudý mor) Jacka Londona, Earth Abides George R. Stewarta, Some Will Not Die Algise Budryse a Summer of the Apocalypse Jamese Van Pelta. Cílem práce je najít podobnosti a rozdíly mezi těmito díly, přičemž se zaměřuje na kolaps společenského řádu, vznik nového společenského …více
Abstract:
The bachelor's thesis examines society in four selected literary works of post-apocalyptic fiction: The Scarlet Plague by Jack London, Earth Abides by George R. Stewart, Some Will Not Die by Algis Budrys and Summer of the Apocalypse by James Van Pelt. The thesis aims to find similarities and differences among these works with regard to the collapse of social order, an emergence of a new social order …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrva, Pavel. After the Plague: Society in Selected Post-Apocalyptic Novels. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.