Miriama Hudáková

Diplomová práce

Foreign aid effectiveness: case study of Haiti

Efetivita zahraniční pomoci: Případová studie Haiti
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jednou z forem soft power a zahraniční politiky, rozvojovou pomocí. Ve třech kapitolách nabízím analýzu možných dopadů takových finančních toků v konkrétním případě Haiti. Právě tato země se stala exemplárním příkladem toho, že ani miliardy dolarů nemusí přispět ke zlepšení ekonomických a životních podmínek, ba naopak z pomoci se může při nesprávném nastavení politik stát …více
Abstract:
My master's thesis deals with a form of soft power and foreign policy, the development aid. In the three chapters I provide an analysis of the potential impacts of such financial flows in the particular case of Haiti. This country has become an exemplar of the fact that even billions of dollars do not have to contribute to improving the economic and living conditions, on the contrary, aid in combination …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Radka Havlová
  • Oponent: Vladimíra Knotková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40460