Bc. Andrea Altmanová

Bakalářská práce

Bezpečnost státu v ústavním právu ČR

National security in the constitutional law of the Czech Republic
Anotace:
Moje bakalářská práce se především zabývá bezpečností státu a je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. V obsahu první kapitoly vysvětluji pojem bezpečnosti státu a bezpečnostní systém jako takový. Následující kapitoly jsem věnovala vývoji právní úpravy z hlediska bezpečnosti státu nejen v rovině ústavní, ale i v rovině zákonné. V posledních dvou kapitolách stručně klasifikuji základní funkce a povinnosti …více
Abstract:
My bachelor thesis deals primarily with national security and it is divided into seven main chapters. Within the content of the first chapter I explain the concept of national security and the security system itself. Following chapters are dedicated to evolution of legislation, not only in constitutional level, but also in statutory level. In the last two chapters I briefly classify basic functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Bc. František Koberna
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní