Bc. Veronika Dvořáková

Master's thesis

Two Senses in a Pun, The Case of Print Advertisements

Two Senses in a Pun, The Case of Print Advertisements
Abstract:
Diplomová práce se zabývá slovní hříčkou v tištěné reklamě, konkrétně pak vztahem mezi dvěma smysly této slovní hříčky. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž první část poskytuje teoretické zázemí pro část druhou – analýzu. Ta sestává ze dvou fází, z nichž první si dává za cíl pojmenovat a definovat vztah mezi dvěma smysly slovní hříčky a druhá fáze vztah mezi těmito smysly analyzuje …more
Abstract:
The diploma thesis Two Senses in a Pun, the Case of Print Advertisements deals with the relationship between the two senses in a pun. It is divided into a theoretical and a practical part. The former provides theoretical background for the latter which is the analysis. The analysis consists of two phases; the first one aims to name and define the relationship between the two senses in a pun and the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic