Bc. Kateřina Pjentaková

Diplomová práce

Podpůrný modul v Microsoft Dynamics NAV pro řízení lidských zdrojů

A Microsoft Dynamics NAV Human Resource Management Add-on Module \nl{}
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou ovládacích add-inů pro ERP systém Microsoft Dynamics NAV. V teoretické části je uvedeno základní seznámení s prostředím systému Microsoft Dynamics NAV, s jeho architekturou, vývojovým prostředím a aplikačními objekty. Dále jsou zde popsány add-iny a jakým způsobem se vyvíjejí v platformě .NET. Na to navazují informace o instalaci add-inu do Microsoft Dynamics NAV a …více
Abstract:
This master´s thesis deals with creating of control add-ins for ERP system Microsoft Dynamics NAV. In the theoretic part, there is a basic introduction to the application environment of the system Microsoft Dynamics NAV with its architecture, development environment and application objects. It contains further a description of the add-ins and the way of development in the .NET platform. Following information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014
Zveřejnit od: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pjentaková, Kateřina. Podpůrný modul v Microsoft Dynamics NAV pro řízení lidských zdrojů. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe