Monika KNOTKOVÁ

Bakalářská práce

Solvation of Starch by Ionic Liquid

Solvation of Starch by Ionic Liquid.
Abstract:
Ionic liquids (ILs) utilized for cellulose dissolution have gained increasing attention in recent years, but the number of the reports using ILs for starch is still limited. In this study, thirteen ionic liquids with different cations and anions were used to dissolution of starch. Solvation of corn, wheat and cassava starch by ionic liquids based on imidazolium, ammonium, phosphonium and cholinium …více
Abstract:
Iontové kapaliny používané pro rozpouštění celulózy získávají v posledních letech rostoucí pozornost, ale množství odborných článků zabývajících se použitím iontových kapalin pro škrob je stále omezené. V této práci bylo použito třináct iontových kapalin s odlišnými kationty a anionty pro rozpouštění škrobu. Rozpouštění kukuřičného, pšeničného a kasavového škrobu pomocí iontových kapalin založených …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2012
Zveřejnit od: 24. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNOTKOVÁ, Monika. Solvation of Starch by Ionic Liquid. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů

Práce na příbuzné téma