Petra Zacheus

Bakalářská práce

Edukace u pacienta s feochromocytonem na interní ošetřovací jednotce

Education of the Patient with Pheochromocytoma at the Internal Department
Anotace:
ZACHEUS, Petra. Edukace u pacienta s feochromocytomem na interní ošetřovací jednotce. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. Praha. 2021. Tématem bakalářské práce je Edukace u pacienta s feochromocytomem na interní ošetřovací jednotce. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část …více
Abstract:
ZACHEUS, Petra. Education of the Patient with Pheochromocytoma at the Internal Department. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. Prague. 2021. The topic of this bachelor’s thesis is the Education of the patient with pheochromocytoma at the internal department. The bachelor’s thesis is split into theoretical and practical parts. The theoretical part consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolína Stuchlíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma