Bc. Libuše BALICKÁ

Diplomová práce

Sluchové vnímání a křehký senior

Auditory perception and frail old person
Anotace:
Cílem práce je zjistit, zda a jak velký je sluchový hendikep u seniorů. Dalším cílem je zjistit, zda na sluch seniorů má vliv věk, pohlaví, vzdělání, hlučné prostředí a závažné onemocnění klienta. Statistickým zpracováním sledovaných dat a vyhodnocením těchto údajů umožní identifikovat faktory, které ovlivňují sluchové vnímání seniorů.
Abstract:
The aim of this thesis is to find out whether and how extensive hearing impairment of seniors is. Another goal is to find out whether age, gender, education, noisy environment and serious illness of client affect the hearing perception of seniors. By statistical processing of the monitored data and evaluating these data, it will be possible to identify the factors that affect the hearing perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALICKÁ, Libuše. Sluchové vnímání a křehký senior. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii

Práce na příbuzné téma