Bc. Libuše BALICKÁ

Master's thesis

Sluchové vnímání a křehký senior

Auditory perception and frail old person
Abstract:
Cílem práce je zjistit, zda a jak velký je sluchový hendikep u seniorů. Dalším cílem je zjistit, zda na sluch seniorů má vliv věk, pohlaví, vzdělání, hlučné prostředí a závažné onemocnění klienta. Statistickým zpracováním sledovaných dat a vyhodnocením těchto údajů umožní identifikovat faktory, které ovlivňují sluchové vnímání seniorů.
Abstract:
The aim of this thesis is to find out whether and how extensive hearing impairment of seniors is. Another goal is to find out whether age, gender, education, noisy environment and serious illness of client affect the hearing perception of seniors. By statistical processing of the monitored data and evaluating these data, it will be possible to identify the factors that affect the hearing perception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALICKÁ, Libuše. Sluchové vnímání a křehký senior. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Nursing - Combined Study / Nursing care in geriatrics

Theses on a related topic