Bc. Jan VOGEL

Bakalářská práce

JK Band Pardubice - kontexty vzniku a historie souboru

JK Band Pardubice - contexts of the establishment and history of ensemble
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o pardubickém big bandu J. K. Band, o kontextech vzniku a historii souboru. Práce je rozdělena do tří kapitol. První část popisuje taneční orchestry v Pardubicích ve 20. století, na jejichž tradici tento big band v roce 1990 navázal. Druhý oddíl uvádí informace o samotném založení souboru a díky rozhovorům s pamětníky a členy orchestru přibližuje osobnost jeho zakladatele …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Pardubice big band J. K. Band, It's origin and history of the ensemble. The work is divided into three chapters. The first part describes dance orchestras in Pardubice in the 20th century, In whose tradition this big band continued in 1990. The second section presents information about the founding of the ensemble and thanks to interviews with witnesses and members …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Garláthy

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOGEL, Jan. JK Band Pardubice - kontexty vzniku a historie souboru. Ostrava, 2021. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Pozoun

Práce na příbuzné téma