Mgr. Lucie ZÁRUBOVÁ

Bakalářská práce

Vazebné energie a stabilita malých atomárních klastrů - zahrnutí kvantových efektů metodou Diffusion Monte Carlo

Binding energies and stability of small atomic clusters - inclusion of quantum effect by the Diffusion Monte Carlo method
Anotace:
Tato práce pojednává o zjišťování hodnot vazebné energie malých atomárních klastrů argonu pro různé párové a tříčásticové interakční potenciály. Hodnoty byly získány počítačovými simulacemi pomocí metody Diffusion Monte Carlo. Zjištěné výsledky jsou poté porovnávány s dostupnými daty z literatury.
Abstract:
This work trets of the recognition values of the binding energies for small atomic argon clusters for various pair and three-body interactive potentials. These values were obtained from the computer simulations by the Diffusion Monte Carlo method. Ascertained values were confronted with data publicized in literature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zveřejnit od: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. František Karlický, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁRUBOVÁ, Lucie. Vazebné energie a stabilita malých atomárních klastrů - zahrnutí kvantových efektů metodou Diffusion Monte Carlo. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové)