Silvie Pláteníková, DiS.

Bachelor's thesis

Vývoj nemocenského pojištění v České republice

Development of Sickness Insurance in the Czech Republic
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit vývoj nemocenského pojištění v České republice od jeho počátků až po současnost, s ohledem na legislativní změny platné právní úpravy, s důrazem na organizaci a provádění nemocenského pojištění. Práce vymezuje základní pojmy nemocenského pojištění a charakterizuje dávky nemocenského pojištění, kterými jsou nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a …more
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the development of sickness insurance in the Czech republic from its beginnings up to the present day, with regard to the legislation and with emphasis on the administration of sickness insurance. The thesis defines the main terms of sickness insurance and describes the benefits provided under sickness insurance, which are Sickness benefit, Maternity benefit, Attendance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Šturcová, Ph.D.
  • Reader: Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Business administration

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.