Silvie Pláteníková, DiS.

Bachelor's thesis

Vývoj nemocenského pojištění v České republice

Development of Sickness Insurance in the Czech Republic
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit vývoj nemocenského pojištění v České republice od jeho počátků až po současnost, s ohledem na legislativní změny platné právní úpravy, s důrazem na organizaci a provádění nemocenského pojištění. Práce vymezuje základní pojmy nemocenského pojištění a charakterizuje dávky nemocenského pojištění, kterými jsou nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the development of sickness insurance in the Czech republic from its beginnings up to the present day, with regard to the legislation and with emphasis on the administration of sickness insurance. The thesis defines the main terms of sickness insurance and describes the benefits provided under sickness insurance, which are Sickness benefit, Maternity benefit, Attendance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedúci: Ing. Jana Šturcová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / odbor:
Business Administration / Business administration

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.