Theses 

The relationship between bank capital and bank earnings in Ghana – Jeffery Nii Otokunor Sackey

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Jeffery Nii Otokunor Sackey

Diplomová práce

The relationship between bank capital and bank earnings in Ghana

Vztah mezi kapitálem banky a příjmy banky v Ghaně.

Anotace: ABSTRAKTVztah mezi kapitálem banky a příjmy banky v Ghaně. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2018.Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi kapitálem banky a jejich příjmy a výdaji v Ghaně.Poskytuje obecný přehled faktorů, které ovlivňují ziskovost komerčních bank kótovaných na burze v Ghaně. Data pro tuto studii vyházejí ze sekundárních zdrojů. Zatímco pro analýzu jsou použity Stata a Gretl a pro práci budou použity další makroekonomické faktory, jako je reálný směnný kurz.Klíčová slova: Burza, Makroekonomický faktor, Bankovní zisk, Směnný kurzKomerční banky.

Abstract: ABSTRACTJeffery Nii Otokunor Sackey.The relationship between bank capital and bank earnings in Ghana. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2018.This diploma thesis explores the relationship between bank capital and their endings in Ghana. It provides a general overview of the factors that influence the profitability of commercial banks listed on the Ghana Stock Exchange. Data for the study will be sourced from secondary sources. Whereas Stata and Gretl are used for the analysis and other macroeconomic factors such as the real exchange rate will be used for the thesis.Keywords: Stock Exchange, Macroeconomics Factor, Bank Earnings, Exchange rate Commercial banks.

Klíčová slova: Burza, Makroekonomický faktor, Bankovní zisk, Směnný kurz, Komerční banky

Keywords: Stock Exchange, Macroeconomics Factor, Exchange rate, Commercial banks, Bank Earnings

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Breinek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/63679 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/63679/priloha/53411 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:55, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz