Jeffery Nii Otokunor Sackey

Master's thesis

The relationship between bank capital and bank earnings in Ghana

Vztah mezi kapitálem banky a příjmy banky v Ghaně.
Abstract:
ABSTRAKTVztah mezi kapitálem banky a příjmy banky v Ghaně. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2018.Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi kapitálem banky a jejich příjmy a výdaji v Ghaně.Poskytuje obecný přehled faktorů, které ovlivňují ziskovost komerčních bank kótovaných na burze v Ghaně. Data pro tuto studii vyházejí ze sekundárních zdrojů. Zatímco pro analýzu jsou použity Stata a Gretl …more
Abstract:
ABSTRACTJeffery Nii Otokunor Sackey.The relationship between bank capital and bank earnings in Ghana. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2018.This diploma thesis explores the relationship between bank capital and their endings in Ghana. It provides a general overview of the factors that influence the profitability of commercial banks listed on the Ghana Stock Exchange. Data for the study will …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Breinek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta