Bc. Kristína Bešinská

Bakalářská práce

Internacionalizace podniku

Internationalization of the company
Abstract:
The Bachelor’s thesis “Internationalization of the company” analyses and proposes suitable foreign market for internationalization and strategy for entering the market of a specific enterprise. The theoretical part consists of definitions of notions connected with internationalization, description of strategies for entering new markets and characteristics of internationalization models. The practical …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Internacionalizácia podniku“ je vybrať vhodný zahraničný trh pre internacionalizáciu podniku, ako aj zvoliť vhodnú stratégiu vstupu na cieľový trh. Teoretická časť obsahuje vymedzenie pojmov súvisiacich s internacionalizáciou, popis stratégií vstupu na zahraničný trh a charakteristiku internacionalizačných modelov. Praktická časť je zameraná na skúmanie najvhodnejšej stratégie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta