Karolína MARKOVSKÁ

Bakalářská práce

Pozitronová emisní tomografie u karcinomu prostaty

Positron Emission Tomography and Prostatic Cancer
Anotace:
Bakalářská práce na téma Pozitronová emisní tomografie u pacientů s karcinomem prostaty je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje obecným pojmům z nukleární medicíny, anatomii, fyziologii prostaty, histologii karcinomu prostaty, diagnostickým a léčebným metodám, které se využívají k diagnóze a následné léčbě karcinomu prostaty. Samostatnou kapitolu v teoretické části …více
Abstract:
This bachelor thesis explores Positron Emission Tomography in patients with prostate cancer and is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on general concepts of nuclear medicine, prostate anatomy and physiology, histology of prostate cancer, and diagnostic and treatment methods that are used for the diagnosis and subsequent treatment of prostate cancer. A special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVSKÁ, Karolína. Pozitronová emisní tomografie u karcinomu prostaty. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta