Ing. Tomáš VICAN

Doctoral thesis

Výzkum využití marketingových aktivit pro úspěch filmu a využití filmu pro podporu produktu, odvětví a oblasti

Research of utilization of the marketing activities for the success of the film and utilization of the film for the support of a product, sector and region
Abstract:
Disertační práce se zabývá výzkumem využití marketingových aktivit pro úspěch filmu a využití filmu, resp. audiovizuálních děl pro podporu produktu, odvětví a oblasti. Základem marketingu je myšlení v cílových skupinách. Je třeba mluvit jazykem té cílové skupiny, která se oslovuje. Ovlivňovat veřejné mínění, respektive afinitu k určitému produktu, odvětví či oblasti, je možno dvojím způsobem, případně …more
Abstract:
This dissertation work covers the research the possible utilization of marketing activities for success of a film and use of film and audio-visual works for support of product, sector or a region. Basis of marketing is thinking in target groups. It is crucial to speak the language of the target group which needs to be addressed. Influence on the public opinion or affinity towards a certain product …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 7. 2013

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VICAN, Tomáš. Výzkum využití marketingových aktivit pro úspěch filmu a využití filmu pro podporu produktu, odvětví a oblasti. Zlín, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe