Kristýna Janečková

Bakalářská práce

Péče v hospici pohledem pracovníků přímé péče

Palliative Care for Hospice Patients from the View of Direct Care Workers
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Péče v hospici pohledem pracovníků přímé péče" se zabývá přímou péčí v hospicovém zařízení. Teoretická část popisuje základní pojmy jako je hospic, paliativní péče, smrt a umírání, dále uvádí formy hospicové péče. Definuje charakteristiku pečovatelství, jeho cíle a činnosti. Podrobněji se zabývá potřebami umírajících a pozůstalých. Práce dále popisuje zátěž přímých pracovníků …více
Abstract:
The bachelor's thesis titled "Care in a hospice from the point of view of a direct care work-er" deals with direct care in a public hospice establishment. The theoretical part describes basic concepts such as hospice, palliative care, death and dying, as well as the forms of hospice care. The thesis defines the characteristics of such care, its objectives and activities. It deals in more detail with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janečková, Kristýna. Péče v hospici pohledem pracovníků přímé péče. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník