Bc. Tomáš Komínek

Bakalářská práce

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics as a management system and source of competitiveness
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na firemní etiku a manažerskou etiku, a také na využívání nástrojů etického řízení firem, především pak na etický kodex. Cílem této bakalářské práce je zapracovat etický kodex do malého podniku a zjistit jaký vliv má na jeho řízení a vedení podniku. V bakalářské práci jsou teoreticky popsány zásady manažerské etiky a podnikatelské etiky, a také nástroje etického řízení …více
Abstract:
The bachelor work focuses on corporate ethics and managerial ethics, and tools of ethical management of companies, particularly code of ethics. The aim of the bachelor work is to incorporate ethical code into a small business and discover how its management will be affected business. Within the work the principles of management ethics and business ethics, together with the tools of ethical managements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance