Bc. Tomáš Komínek

Bachelor's thesis

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics as a management system and source of competitiveness
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na firemní etiku a manažerskou etiku, a také na využívání nástrojů etického řízení firem, především pak na etický kodex. Cílem této bakalářské práce je zapracovat etický kodex do malého podniku a zjistit jaký vliv má na jeho řízení a vedení podniku. V bakalářské práci jsou teoreticky popsány zásady manažerské etiky a podnikatelské etiky, a také nástroje etického řízení …more
Abstract:
The bachelor work focuses on corporate ethics and managerial ethics, and tools of ethical management of companies, particularly code of ethics. The aim of the bachelor work is to incorporate ethical code into a small business and discover how its management will be affected business. Within the work the principles of management ethics and business ethics, together with the tools of ethical managements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance