Bc. Pavel Richter

Diplomová práce

Audio-Oral Translational Drill Method with Psychological and Motivational Aspects Enhancing Grammar Learning

Audio-Oral Translational Drill Method with Psychological and Motivational Aspects Enhancing Grammar Learning
Anotace:
Tato práce se zabývá popisem drilové metody, která slouží k výuce cizího jazyka a především gramatiky. Cílem práce je najít pedagogický podklad pro tuto metodu a to především jejím porovnáním s více známými metodami, které jsou pro takové srovnání vhodné. Součástí práce je také videonahrávka jedné drilové vyučovací hodiny.
Abstract:
This work is describing the Audio-Oral Translational Drill Method with Psychological and Motivational Aspects. Its aim is to show how it works both theoretically and in a classroom. The work is trying to find pedagogical background for the method by comparing it with other more prominent and well known methods and approaches which are suitable for such comparison. The thesis also includes a videoed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Helena Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma